Giỏ hàng

ACETYLCYSTEIN 200MG IMEX (H/100V)

Nhà sản xuất: IMEXPHARM
Giá gốc Giá Liên Hệ

Tác Động
Description: Acetylcystein có thể làm giảm độ nhớt của chất tiết bằng cách tách các cầu nối disulphide trong protein nhày. Thuốc cũng dùng để giải độc chất chuyển hóa trung gian của paracetamol do đó dùng để điều trị quá liều paracetamol.
Pharmacokinetics: 
Absorption: Hấp thu nhanh từ đường tiêu hóa (đường uống), đạt nồng độ đỉnh sau 0.5-1 giờ
Distribution: Gắn với protein: 50%.
Metabolism: Chủ yếu ở gan.
Excretion: Nước tiểu; thời gian bán thải: 6.25 giờ (đường uống); 5.58 giờ (đường tĩnh mạch).


Phân loại MIMS
Thuốc ho & cảm Cough & Cold Preparations  /  Các thuốc nhãn khoa khác Other Eye Preparations  /  Thuốc giải độc & khử độc Antidotes & Detoxifying Agents 

Phân loại ATC
S01XA08 -  acetylcysteine;  Belongs to the class of other ophthalmologicals.;  
R05CB01 -  acetylcysteine;  Belongs to the class of mucolytics. Used in the treatment of wet cough.;  
V03AB23 -  acetylcysteine;  Belongs to the class of antidotes. Used to neutralize paracetamol overdose.;  

Sản phẩm sau →

Tác Động
Description: Acetylcystein có thể làm giảm độ nhớt của chất tiết bằng cách tách các cầu nối disulphide trong protein nhày. Thuốc cũng dùng để giải độc chất chuyển hóa trung gian của paracetamol do đó dùng để điều trị quá liều paracetamol.
Pharmacokinetics: 
Absorption: Hấp thu nhanh từ đường tiêu hóa (đường uống), đạt nồng độ đỉnh sau 0.5-1 giờ
Distribution: Gắn với protein: 50%.
Metabolism: Chủ yếu ở gan.
Excretion: Nước tiểu; thời gian bán thải: 6.25 giờ (đường uống); 5.58 giờ (đường tĩnh mạch).


Phân loại MIMS
Thuốc ho & cảm Cough & Cold Preparations  /  Các thuốc nhãn khoa khác Other Eye Preparations  /  Thuốc giải độc & khử độc Antidotes & Detoxifying Agents 

Phân loại ATC
S01XA08 -  acetylcysteine;  Belongs to the class of other ophthalmologicals.;  
R05CB01 -  acetylcysteine;  Belongs to the class of mucolytics. Used in the treatment of wet cough.;  
V03AB23 -  acetylcysteine;  Belongs to the class of antidotes. Used to neutralize paracetamol overdose.;