Giỏ hàng

ACETYLCYSTEIN 200MG STADA (H/100V)

Nhà sản xuất: STADA
Giá gốc 68,000₫

Tác Động
Description: Acetylcystein có thể làm giảm độ nhớt của chất tiết bằng cách tách các cầu nối disulphide trong protein nhày. Thuốc cũng dùng để giải độc chất chuyển hóa trung gian của paracetamol do đó dùng để điều trị quá liều paracetamol.
Pharmacokinetics:
Absorption: Hấp thu nhanh từ đường tiêu hóa (đường uống), đạt nồng độ đỉnh sau 0.5-1 giờ
Distribution: Gắn với protein: 50%.
Metabolism: Chủ yếu ở gan.
Excretion: Nước tiểu; thời gian bán thải: 6.25 giờ (đường uống); 5.58 giờ (đường tĩnh mạch).

← Sản phẩm trước Sản phẩm sau →

Tác Động
Description: Acetylcystein có thể làm giảm độ nhớt của chất tiết bằng cách tách các cầu nối disulphide trong protein nhày. Thuốc cũng dùng để giải độc chất chuyển hóa trung gian của paracetamol do đó dùng để điều trị quá liều paracetamol.
Pharmacokinetics:
Absorption: Hấp thu nhanh từ đường tiêu hóa (đường uống), đạt nồng độ đỉnh sau 0.5-1 giờ
Distribution: Gắn với protein: 50%.
Metabolism: Chủ yếu ở gan.
Excretion: Nước tiểu; thời gian bán thải: 6.25 giờ (đường uống); 5.58 giờ (đường tĩnh mạch).