Giỏ hàng
BS. Nguyễn Thanh Hải

BS. Nguyễn Thanh Hải

Giơi tính:Nam
Kinh nghiệm:17 năm
Văn bằng chuyên môn:Bác sĩ
Chuyên khoa:Nội tổng hợp

- Văn bằng chuyên môn: Bác sĩ

- Phạm vi hoạt động chuyên môn: Khám chữa bệnh

- Chuyên khoa: Nội tổng hợp