Giỏ hàng

ACODINE (H/50V)

Nhà sản xuất: SANOFI VN
Giá gốc 100,000₫
Thành phầnMỗi viên: Codeine 10 mg, Na benzoate 150 mg, terpin hydrate 100 mg.
Phân loại MIMSThuốc ho & cảm [Cough & Cold Preparations]
Phân loại ATCR05FA02 - opium derivatives and expectorants ; Belongs to the class of combinations of opium derivatives cough suppressants and expectorants. Used in the treatment of cough.

← Sản phẩm trước Sản phẩm sau →

Thành phầnMỗi viên: Codeine 10 mg, Na benzoate 150 mg, terpin hydrate 100 mg.
Phân loại MIMSThuốc ho & cảm [Cough & Cold Preparations]
Phân loại ATCR05FA02 - opium derivatives and expectorants ; Belongs to the class of combinations of opium derivatives cough suppressants and expectorants. Used in the treatment of cough.